top of page

高中喜樂團契

(Chara Fellowship) 

對象: 高中九年級至十二年級學生

 

目標: 認識神並建立信仰根基

 

活動: 查考聖經、祈禱、專題講座、戶外活動

 

時間: 逢星期五晚7:30-10pm, 

         Social Hall

 

 

 

 

bottom of page